O Consello apoia a REMAR ao premio Princesa de Asturias 2016

carpa_solidaria_a_favor_refugiados_voluntariado_remar_sos_ong_remar

O Consello Evanxélico de Galicia (CEG) dá o seu firme apoio á concesión do Premio da Concordia 2016 da Fundación Princesa de Asturias á ONG REMAR polo traballo realizado

A Fundación MENSAXEIROS DA PAZ este ano 2016 presentou á ONG REMAR para que reciba o citado Premio da Concordia 2016. Esta fundación é testemuña presencial do enorme e efectivo traballo que REMAR vén desenvolvendo.

A ONG REMAR desde 1982 deu atención a millóns de persoas ata en 70 países dos cinco continentes. O traballo que realiza segue presente na actualidade rescatando a seres humanos de situacións de exclusión social.

Entre os seus labores cabe destacar ofrecer  solucións integrais aos máis necesitados, atender en establecementos penais, abrir casas de acollida, colexios, comedores sociais, hospitais, crear talleres de formación para preparar aos mozos para a vida laboral e dando un trato de amor e de esperanza por centos de miles de persoas que atoparon un lugar no mundo.

O Premio da Concordia da  Fundación Princesa de Asturias é unha categoría que recoñece o traballo solidario, a protección dos dereitos humanos e a estreita relación dos países na solución das distintas problemáticas

Os equipos de traballo de REMAR ofrecen a súa colaboración socorrendo ás persoas en catástrofes naturais como terremotos ou inundacións nos países nos que se atopan e trasladan equipos de emerxencia aos países próximos para axudar onde se necesite. Desde o comezo da crise de refuxiados atenden a miles de persoas a diario nos campos de Grecia e noutros países de Centro Europa.

É a ONG española con maior penetración en África, América Latina e Europa e os últimos anos traballou abrindo unha delegación activa polo menos nalgún novo país onde non tiña presenza. Os seus misioneiros e voluntarios, moitos dos cales foron rescatados da exclusión traballan con denuedo por Amor a Deus e ao Próximo.

Apoia a candidatura de REMAR!

Asina aquí a petición

voluntariado_ayuda_sos_siria_remar_sos_ong_remar