Asambleas de Hermanos

As Asembleas de Irmáns son un movemento de renovación espiritual. Xorden a principios do s.XIX, de maneira máis ou menos simultánea, en Inglaterra, Irlanda, Alemaña, Suíza e Italia, con persoas pertencentes a diversas igrexas das grandes igrexas Protestantes (anglicanas, luteranas, presbiterianas, metodistas, bautistas) que desexan fuxir do ritualismo e a xerarquía para volver á sinxeleza de culto tal como se describe no Novo Testamento.

Reúnense para ler a Biblia e comentala, e para orar e ter comuñón. Non pretenden fundar unha nova institución. Entre eles chámanse uns a outros “irmáns”, por iso é polo que outras persoas comezaron a referirse a eles con ese apelativo.

Trátase de igrexas evangélicas cuxas principais características son:

  • A unidade de todos os crentes en Cristo, nacidos de novo, expresada na adoración e comuñón ao redor da Mesa do Señor, xeralmente, cada Domingo.
  • O sacerdocio de todos os crentes, sen distinción de clero e laicos. Todos poden participar no culto, e dáse importancia que cada un desenvolva e utilice os seus dons.
  • Énfase no estudo bíblico, e recuperación do estudo das profecías.
  • Celo evanxelístico, con misións en países dos 5 continentes.
  • A autonomía da igrexa local, guiada por un consello plural de Anciáns ou Pastores.
  • Obra social, con escolas, orfanatos, enfermerías…
Showing Asambleas de Hermanos 1-20 of 33