Que cremos

Esta é a base doutrinal aceptada por todos os membros do Consello Evanxélico de Galicia; se vostede desexa máis información de calquera dos puntos seguintes pode poñerse en contacto con nós e gustosamente atenderemos e resolveremos as súas dubidas ou preguntas.

Base Doutrinal do Consello Evanxélico de Galicia.   biblia1

  •         A soberanía e a Graza de Deus o Pai, Deus o Fillo e Deus o Espírito Santo na creación, a providencia, a revelación e o xuízo final.
  •         A Divina inspiración das Sagradas Escrituras e, polo tanto, a súa credibilidade total e a súa suprema autoridade en todo o referente á fe e á conduta.
  •         A pecaminosidade universal e a culpabilidade do home afastado de Deus que conleva a condenación.
  •         O sacrificio vicario do Fillo de Deus encarnado, único fundamento suficiente de redención da culpabilidade e do poder do pecado, así como das súas consecuencias eternas.
  •         A Xustificación do pecador sómente pola Graza de Deus, por medio da fe en Cristo crucificado e resucitado dos mortos.
  •         A obra de Deus o Espírito Santo que aluma, rexenera, mora no crente e ó santifica.
  •         O sacerdocio de todos os crentes, que na unidade do Espírito Santo, constitúe a Igrexa Universal, o corpo do cal Cristo é a cabeza, comprometidos co mandamento do seu Señor á proclamación do Evanxeo a todo o mundo.
  •         A esperanza do retorno visíbel do noso Señor Xesucristo en poder e gloria, a resurrección dos mortos e a consumación do reino de Deus. 

Declaración de Fe – Máis Información