Medios de Comunicación

A Consellería de Medios de Comunicación do Consello Evanxélico de Galicia (CEG) ten a función de colaborar nos asuntos relacionados cos medios informativos, co fin de canalizar a información de modo que chegue sen terxiversacións e así fomentar o coñecemento da realidade evanxélica.

Entre os seus asuntos está a función de informar aos medios de comunicación sobre as actividades e acontecementos relevantes relacionados co CEG. Fomentar a creación dos medios de comunicación que se estimen oportunos para o desenvolvemento dos fins do CEG. Facilitar a comunicación entre os evangélicos/protestantes galegos, as súas igrexas, organizacións e/ou entidades. Apoiar na coordinación de esforzos ou proxecto evangélicos de igrexas do CEG na área da relación cos medios de comunicación.

Conselleira
Encarna Crujeiras Pérez
comunicacion@conselloevanxelico.org