Enlaces de Interese

logo_FeredeFederación de Entidades Religiosas Evangélicas de España 
Red de Servicios Informativos Evangélicos 
Tlf. 913 810 402 
info@ferede.org 
www.ferede.org
nacer de novoNacer de Novo
gratis@nacerdenovo.org
www.nacerdenovo.org
500 Aniversario de la Reforma500reforma
Páxina Oficial da Comisión Organizadora 
en España dos actos do 500 Aniversario 
da Reforma Protestante
www.500reforma.org
logo protestante digitalProtestante Digital
Tlf. 934 208 072
redaccion@protestantedigital.com
www.protestantedigital.com
logo_unidos_perfil_FBGrupos Bíblicos Unidos
Tlf. 934 322 523
gbu@gbu-es.org
www.gbu-es.org
www.gbugalicia.com
logo canal de vidaCanal de Vida
Tlf. 917 434 400
info@canaldevida.org
www.canaldevida.org
logo-AEActualidad Evangélica
Tlf. 913 810 402
info@actualidadevangelica.es
www.actualidadevangelica.es
logo sociedades biblicasSociedad Bíblica
Tlf. 916 366 300
info@sociedadbiblica.org
www.sociedadbiblica.org