Saúdos do presidente do Consello Evanxélico de Galicia

 

Juan Martínez Lagos, presidento do CEG

Agradecemos a súa visita á páxina web do Consello Evanxélico de Galicia.

O Consello Evanxélico de Galicia é unha entidade constituída polas igrexas evanxélicas de Galicia e o seu papel principal ten que ver coa representación do pobo evanxélico na súa relación coa Goberno de Galicia e outras institucións.

A través desta páxina web queremos por unha banda darnos a coñecer, normalizando e visibilizando a nosa presenza e por outra banda proclamar o evanxeo de Xesucristo.

Un dos propósitos da Comunidade Evanxélica Galega é o de ofrecer a toda persoa a oportunidade de coñecer o Evanxeo ou boa nova. Existen moitas relixións pero un só Evanxeo. A relixión é obra do home, pero o Evanxeo é un don -regalo- de Deus. Nas relixións o home busca a Deus. No Evanxeo Deus busca ao home. A relixión está feita de ritos e de prácticas, pero o Evanxeo é a proclamación do amor ilimitado de Deus. Existen moitas relixións, pero un só Deus Salvador. “O Evanxeo … é poder de Deus para salvación a todo aquel que cre” (Romanos 1:16).
Somos persoas como vostede, quizais coa salvidade de que atopamos un “tesouro”, non unha relixión senón unha relación persoal co Deus vivo e real, a través do Evanxeo que transformou as nosas vidas e os nosos corazóns.

Que Deus o bendiga.

Juan Martínez Lagos

 

 


Germán Collazo FotoSaludos del Secretario Ejecutivo del CEG

En nombre del Consejo Evangélico de Galicia ( CEG ) y del mío propio quiero darles la bienvenida a este nuevo espacio de encuentro. Desde su nacimiento en 1997, el Consejo persigue ofrecer un servicio mejor y más eficiente a las iglesias por lo que deseo aprovechar esta oportunidad para recordar los servicios que podemos ofrecerles así como destacar los proyectos futuros pendientes de desenvolver sobre los cuales se os informará.

Quiero animar a todas las iglesias que aún no sois miembros del CEG a que os sumeis a este proyecto y que juntos podamos continuar con la labor que tenemos encomendada. Con mis mejores deseos os envío un cordial saludo.

Germán Collazo Fernández