Xuventude

A Consellería de Mocidade do Consello Evanxélico de Galicia encárgase de fomentar a presenza de mozas e mozos evanxélicos en actividades culturais, sociais, lúdicas  e deportivas en encontros, coloquios e congresos.  Así como apoiar as asociacións de mozas e mozos evanxélicos de Galicia nos seus proxectos.

Conselleira

(Vacante)

 correo: