Contacto

Consello Evanxélico de Galicia (CEG)
Dirección: C/ Curros Enríquez, 43, Baixo Posterior
A Coruña, A Coruña, 15002
Email: info@conselloevanxelico.org

Formulario de Contacto

  Nome *

  Correo electrónico *

  Asunto

  Mensaxe

  Política de Protección de Datos

  De conformidade co establecido na lexislación española e o Regulamento Xeral-UE-2016/679 do Parlamento europeo e do Consello, de Protección de Datos de Carácter Persoal, aprobado o 27 de abril de 2016, consinto a inclusión dos meus datos nun ficheiro do que é titular o Consello Evanxélico de Galicia (responsable do tratamento), coa finalidade de recibir axuda e asesoramento respecto á miña solicitude. Así mesmo, declaro estar informado sobre os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos datos, do mesmo xeito que do dereito de retirar o consentimento prestado en calquera momento, dereitos que poderei exercitar no domicilio de Consello Evanxélico de Galicia (CEG) en Rúa Curros Enríquez, número 43, baixo posterior, 15002 A Coruña; ou ben remitindo unha mensaxe á dirección de correo electrónico info@conselloevanxelico.org indicando no asunto o dereito que se desexa exercitar. Igualmente fun informado do dereito para presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, referente ao tratamento dos meus datos, e de que os datos de contacto do Delegado de protección de datos de Consello Evanxélico de Galicia son protecciondatos@ferede.org.

  Os datos anteriores conservaranse durante o tempo que dure a relación co responsable, non se realizarán transferencias internacionais e non se cederán a terceiros, salvo cando exista unha obrigación legal.

  Para continuar debe vostede aceptar que leu e está conforme coa cláusula anterior.

  Aceptar Política *