Asistencia Relixiosa

Hospitalaria

A Consellaría de Asistencia Relixiosa Hospitalaria é o departamento do Consello Evanxélico de Galicia que se relaciona cos pastores, obreiros e responsables das Igrexas Evanxélicas na Comunidade Autónoma de Galicia para fomentar a comunión, a formación e o servizo á sociedade. Propón a regulación básica da asistencia relixiosa evanxélica en establecementos públicos. Fomenta a creación e supervisión de capelanías nos entes públicos de Galicia e onde fose preciso.

José Antonio García
correo:

Penal

A Consellaría de Asistencia Relixiosa Penal é o departamento do Consello Evanxélico de Galicia que se relaciona cos pastores, obreiros e responsables das Igrexas Evanxélicas na Comunidade Autónoma de Galicia para fomentar a comunión, a formación e o servixo á sociedade a través do apoio espiritual ao preso. Propón la regulación básica da asistencia relixiosa evanxélica penal nas cárceres sitas na Comunidade Autónoma de Galicia. Promove a formación dos voluntarios nas cárceres de Galicia conforme aos fins desta consellaría.

Conselleiro
Raimundo Francés
arepenitenciaria@conselloevanxelico.org