Xunta do CEG

Presidente
Juan Martínez Lagos

Secretario Executivo
Germán Collazo Fernández

Tesoreiro
Tomás Acuña Lagos

REPRESENTANTES DENOMINACIONÁIS

Asambleas de Dios
José Luis Zapata Vázquez

Asambleas de Hermanos
Juan Martínez

Iglesias Bautistas
Jonathan Bernad Ontiveros

Buenas Noticias
Alejandro Romero Martín

Cuerpo de Cristo
Antonio Pazos Couto

Iglesia de Dios Pentecostal
Miguel López Diumaró

Outras Igrexas
David Zapata Franchino

CONSELLERÍAS

Asistencia Relixiosa
– Hospitalaria
José Antonio García

– Penitenciaria
Raimundo Francés Díaz

Diaconía
(Vacante)

Educación Relixiosa Evanxélica (ERE)
Maika Cancela

Xuventude
(Vacante)

Medios de Comunicación
Encarna Crujeiras Pérez

Patrimonio
(Vacante)

COMISIÓNS

Asesor Legal
(Vacante) Asesoría FEREDE

COMUNICACIÓNS

info@conselloevanxelico.org